Yoga

 

¨Only if one knows the truth of Love, Which is the real nature of Self,
Will the strong entangled knot of ego be untied. Only if one attains the height of Love will liberation be attained. Such is the heart of all religions. The experience of Self is only love, Which is seeing only love, hearing only love, Feeling only love, tasting only love and Smelling only love, which is bliss.¨ – Ramana Maharshi

Alle programma´s van de Hridaya Hartschool zijn geworteld in de Hridaya Yoga Philosophy. Anders dan dat het een praktische methode is die ons helpt om tot rust te komen in ons Zelf en bewust te worden van Wie we in essentie Zijn, is het een levensfilosofie die zijn oorsprong vindt in eeuwenoude traditionele wijsheden van het Kaishmir Shaivism en Advaita Vedanta – non-dualiteit. Hier gaan ze ervan uit dat alles in beginsel 1 is. En dat alles in het leven dus met elkaar verbonden is. De kern van deze teachings ligt in ons eigen Hart verscholen. Ook wel genoemd het Spiritueel Hart, of in het Sanskriet Hridaya, het Zelf, voorbij conditionering, ego persoonlijkheid, gedachten, emoties en lijflijke sensaties.
Daarnaast vinden we inspiratie in vele oosterse en hedendaagse wijsheidstradities zoals: het Sufisme, Buddhisme, Dogzchen, Zen, Tantra en nog meer.

Deze leringen laten ons van oudsher zien dat alles in het leven terug te verwijzen is nog 1 essentiele Waarheid. Waarin het mysterie van het Leven verscholen ligt. En waarin we terugkomen in Heelheid. Het verlangen om weer thuis te komen bij ons Zelf, is verbonden met ons diepste verlangen om weer Een te zijn met dit Zuivere Bewustzijn. Weer in voeling en verbondenheid met alles dat is. Te Zijn in het Hier en Nu, het Hart.

Pijlers:

Verstillen en resetten van de Denkgeest.

Het Hart trainen als orgaan van innerlijke Wijsheid en Kennis.

Kracht van Aandacht.

Liefdevol Aanwezig Zijn.

Thuiskomen bij je Zelf.

Stilte en levensgeluk ervaren te midden van het reilen en zeilen van alledag.

De programma´s bestaan uit:

 • Hridaya Stilte Meditatie Retraites  ( 1-4-10 dagen).
  Nobele Stilte, meditatie, yoga, inspiratie lezingen over spiritualiteit, Hridaya – Spiritueel Hart, Self-Inquiry, Witness Consciousness (Getuige Bewustzijn), Enthousiasme (dharma), Overgave, Liefde, de Dood).
 • Hridaya Workshops & Masterclasses 
  Leven met een Open Hart (Topics: Liefde, Bewustwording & Authenticiteit).
 • Bewust Liefhebben
  Hij, Zij en Wij Intensives (Over Zelf-liefde, openheid & autenthiek relateren)
 • Hridaya Hatha Yoga & Spiritueel Hart Meditatie
  Op dit moment niet los te volgen in Nederland.

  Mathijs en Uma Esmeralda verblijven in Mexico, waar zij hun practice verdiepen, karma yoga beoefenen en helpen het Hridaya Yoga Centrum te runnen. Natuurlijk ben je hier van harte welkom http://www.hridaya-yoga.com
  Zij komen regelmatig over naar Nederland. Houdt de Facebookpagina van Hridaya Hartschool in de gaten voor updates op het meest recente programma.